Dating-onderzoek in Vlaanderen

Er is in Vlaanderen een Dating-onderzoek gehouden. Dating is een maatschappelijke realiteit. Het roept veel vragen op, veel mensen verwachten dan een antwoord vanuit de wetenschap. Bij een Dating-proces wordt de focus gelegd op de vraag hoe daten mensen. Er wordt hier naar gekeken op een wetenschappelijke manier, er worden mensen bevraagd tijdens de eerste twee jaar na de date en er wordt gekeken naar de levenskwaliteit en dan specifiek wat deze positief en negatief beïnvloedt. Binnen het onderzoek wordt een zogenoemde leidraad gehanteerd, er wordt gekeken naar de kenmerken van het gezin, het Dating-traject, de afsprakenregelingen en de kwaliteit van leven. Dit wordt bekeken vanuit de juridische beleidscontext en het aspect tijd wordt hierin meegenomen. Hierbij staat het IPOS model centraal, IPOS staat voor interdisciplinair project voor de optimalisatie van Dating-trajecten. Het gaat hierbij om het welzijn van gezinnen binnen een multidisciplinaire visie. Hierbij horen twee vragen, namelijk wat is de levenskwaliteit van mensen in de relatie? Hierbij staan de materiële, fysieke, emotionele en de relationele aspecten van welzijn centraal. Ook wordt er gekeken naar de maatschappelijke integratie, de veiligheid en de productiviteit. De tweede vraag die hierbij centraal staat is, wat beïnvloedt die levenskwaliteit?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dating

Standard